Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Årsmøte

MedlemskrivOpprettet av Halden Hagelag 17 okt., 2016 21:42

Innkalling til årsmøte for Halden hagelag 25.10.2016, klokka 18, på Risum videregående:

1. Åpning ved leder
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Behandling av årsberetning
6. Regnskap
7. Behandling av arbeidsplan og budsjett for kommende år
8. "Normalvedtekter for Hageselskapet (lokallag)" til behandling
9. Valg

Klokka 19 følger det så medlemsmøte med kaffe og utlodning.

Styret  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.