Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Fra DDT til økologisk dyrking (Halden hagelags historie)

Halden hagelags historieOpprettet av Halden Hagelag 16 april, 2015 00:42

Når en blar i dokumentene om Halden hagelags historie, slås en av hvordan hageeierens problemer og løsninger på mange områder ikke har forandret seg så mye. Ta for eksempel temaet fruktdyrking, der herredsgartneren i Rolvsøy i 1927 holdt foredrag i vårt lokale hagelag. For å lykkes med fruktdyrking, må en passe på å grøfte for å unngå vassyk jord, det må gjødsles, lune voksesteder ved hjelp av leplanting ble anbefalt. Han anbefalte også bruk av lokale eplesorter.

Men på ett felt har det skjedd en revolusjon gjennom hagelagets historie; bruk av sprøytemidler. Her skal vi se litt nærmere på det mest kjente sprøytemidlet av alle, DDT.


Midlet ble tatt i vanlig bruk etter 2. verdenskrig. Som et eksempel: Våren 1952 fikk hagelaget oversendt tilbud fra firmaet Edv. Bjørnsrud i Oslo om kjøp av insekt- og soppmidler. Flere DDT-preparater var å få, en sekk på 25 kg kostet kr. 255,40. Ikke rart at DDT tåkela mange frukthager. Husker selv min oppgave med å tråkke på sprøytepumpa mens min far dusjet epletrærne (og oss).

Egentlig ble DDT tatt i bruk under 2. verdenskrig for å bekjempe malaria og tyfus. Så fant en ut at midlet tok knekken på insekter flest, og bruken spredte seg uten særlige motforestillinger. Etter hvert lærte en om skadevirkningene på mennesker og natur, og i 1962 kom vendepunktet da biologen Rachel Carson ga ut boka ”Silent Spring”. Dette førte til stor debatt, skadevirkningene ble kartlagt, og i 1970 nedla Norge, som et av de første land, forbud mot bruk av DDT i jordbruket. Denne utviklingen har gått videre, fram til i dag hvor bruk av kjemikalier er svært begrenset, og mange av oss er opptatt av økologisk dyrking. Det må vi kalle et klart framskritt!

Av Kjell Haugset

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.