Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Gresskarkonkurranse 2013

KonkurranserOpprettet av Halden Hagelag 21 mai, 2013 00:19


Halden hagelag innbyr til gresskarkonkurranse 2013. På tross av en lite fordelaktig sommer sist år hva gjelder fremdriving av gresskar, ble konkurransen en suksess. Og mange ønsket konkurranse også i år. I år satser vi på mer sol og varme til alle gresskarplanter som kommer til å vokse så det knaker i Halden og Aremark.

I år, som i fjor, konkurreres det i
tyngste gresskar og
styggeste/rareste gresskar
.

Voksenklasse over 14 år.
Barneklasse under 14 år.

I Gros Hage (butikk på Ørje + nettbutikk) står for flotte premier til vinnerne.


Veiing skjer den 26. september mellom kl. 16.00 og 18.00 på Kleven gård.
Vei fra Tistedal merket med skilt fra Store Bjørnstad gård.

Eventuelle spørsmål rettes til:
May-Liss Harseth ~ mayliss.harseth@gmail.com ~ mob. 98699028 eller
Mette-Lise Størholt ~ metli@halden.net ~ mob. 41305523.


Noen tips til dyrking av gresskar, hentet fra boken "Gresskar - mye mer enn Halloween", skrevet av Inger Johanne og Arne Ulfeng.

Enda teknikken for dyrkning av gresskar er den samme uansett sort gresskar man vil dyrke frem, er følgende ”oppskriften på det største gresskaret” i følge Arne Ulfeng. De tre stadier i et gresskars liv:

1. stadium: Såing – spiring – prikling.
Ca. 2 uker – til 3 varige blad
I Norge, med vår korte vekstsesong og fare for nattefrost til ut i juni, anbefales å så ca. 20. mai inne i romtemperatur. Gjerne med noe undervarme de første dagene (22-24’C). Såkassa dekkes med plastfolie. Når plantene har spirt, må de ha godt lys, men moderat varme (18-20’C). Før plantene vokser vokser sammen, prikles de i hver sin potte.

Nå er veksten rask og behovet for sollys stort. Med pottene plassert i veksthus sikres varme og lys. Hvis en ikke har veksthus, må plantene tas inn i romtemperatur om natta. Etter 15-20 dager må plantene settes ut på sin blivende vokseplass.

Alternativt kan man vente til det er varmt nok ute og så direkte på friland (uti juni). Man kan så frø direkte i komposten, ettersom gresskarplanten trives best i matrik jord.

~

Litt ”ekstra” tips og forslag dersom lysten, behovet og/eller mulighetene er der, men la oss få understreke at det er ingen nødvendighet for å lykkes med resultatet:

Enhver omplanting vil stresse plantene noe. Hvis en virkelig har ambisjoner om å dyrke det gigantiske gresskaret, kan frøet såes i en kurv med ekstra store åpninger i sider og bunn. Før kurven med såjord, plasseres plastflak i bunn og sider for å holde på jorda. Ved utplanting 2-3 senere plasseres hele kurven på den endelige vokseplassen og plastflakene fjernes. Røttene har da fri passasje ut gjennom de store åpningene.

Bruk av varmbenk. Ved gresskardyrking er temperaturen en minimumsfaktor. Finurlige metoder for oppvarming av jorden kan selvfølgelig tilpasses på små arealer, men god gammeldags varmbenk er en god metode.

Toppskiktet av feltet fjernes og det graves en grop f.eks. 1,5 x 2 meter i dybde 90 cm dybde. Gropa fylles med blader, gress og helst fersk, ren hestemøkk, eventuelt blandet med storfetalle og hønsegjødsel. Det hele dekkes med 20 cm matjord i beste hevd. En vellykket varmebenk vil heve jordtemperaturen ca. 10 grader i 2-3 uker. Det beskytter mot kjølig forsommertemperatur og fremmer veksten betydelig.

~

2. stadium: fra ca. 10. juni på endelig vokseplass – ungdomstiden
Nattetemperaturen ved plantene bør ikke under 10 grader Celsius.

Dette er perioden hvor veksten av røtter, stengler og blader virkelig foregår.
Lengdeveksten kan bli 20-30 cm pr. dag, og til dette kreves optimale vekstforhold.
Hele arealet må være i god hevd, da plantene setter nye røtter etter hvert som de vokser utover.

Den kraftige rottilveksten krever spesielt rikelig tilgang på fosfor (P). Den påfølgende bladtilveksten krever tilsvarende tilgjengelig kalium (K), nitrogen (N) og mikronæringsstoffer. Flytende gjødselblandinger tilføres etter behov. 6,5-6,8 i pH verdi er ønskelig.

I denne perioden må overflødige/uønskede planter og ugras fjernes. Hunblomstene som det skal satses på, må velges ut, helst på hovedstengelen. (Illustrasjoner av hunblomst og hanblomst kommer). Denne bør ha en posisjon som gir mulighet for gresskarets enorme økning i dimensjon. Stilken bør gå mest mulig vinkelrett ut fra stengelen, og helst sitte i utkanten av en naturlig bue på stengelen. Dette for å hindre at det blir et ødeleggende moment på stengelfestet når bæret vokser.

En må også passe på å løsne røtter som har festet seg på begge sider av stilkfestet, 60-70 cm til hver side. Disse tilpasningene må gjøres over en 2-3 ukers periode, og er ikke fritt for risiko.

Vi er nå kommet til ca. midten av juli og neste stadium nærmer seg.


3. stadium: Bæret utvikler seg - generativ fase
Etter 60-70 dager fra såing starter siste etappe med fruktsettingen.

Hanblomstene kommer først i stort antall. Deretter modnes hunblomsten som kan bestøves, normalt med insekter, vanligvis humler. Ved positiv pollinering er arvemassen bestemt for neste generasjon, dvs. frøenes genetikk med en kombinasjon av morplanten og farplanten. Videre vekst i sesongen er avhengig av pollineringen, men vekstpotensialet til årets vekst ligger i hunblomsten.

Dersom du er usikker på om hunblomsten blir befruktet, kan du gjøre dette selv. Hunblomstene har allerede før befruktning en begynnende frukt bak seg. Hanblomstene har bare en stilk. Hunblomstene har “en rund” inni blomsten, mens hanblomstene har “en spiss” inni blomstene. Se illustrasjon! Plukk en hanblomst og stikk “spissen” inni hunblomsten. Så enkelt er det.

Illustrasjon: Mette-Lise Størholt.
PS! Det er ikke lov å kopiere/bruke dette materialet uten tillatelse av eier, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Det kommer mange flere hanblomster enn hunblomster og det kommer gjerne mange hanblomster før den første hunblomsten viser seg – dette er selvsagt for at planten skal øke sjansen for pollinering.

Stort sett klarer plantene seg helt fint med hjelp av humler eller andre insekter, men det skader jo ikke å hjelpe til litt ekstra.

Vi er nå kommet til slutten av juli. I full vekst kan et gresskar ha en vektøkning pr. døgn på 10-12 kg. Under kontrollerte forhold er det i Amerika målt tilvekst på 16 kg på et døgn. Til denne produksjonen medgikk 800 liter vann. Det krever hyppig og balansert tilførsel av vann og næring. Spesielt er det viktig med lett tilgjengelig kalium (K) til denne enorme bærproduksjonen.

Selv om du planlegger og gjennomfører disse tingene på beste mulige måte for å optimalisere vekstforholdene, er du likevel ikke garantert å lykkes. Flaks må du også ha. Gresskardyrking er en risikosport, men usikkerheten er en del av fornøyelsen.

Til tross for den beste planlegging og maksimal innsats i hele prosessen, er det flaks og ”Moder Jord” som har ”det siste ordet” for det endelige resultatet.


~ Lykke til! ~

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.