Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Styremøte 23.8.2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 19 sep., 2011 21:56

Tilstede : Kjell Haugset, Marianne Stokke, Anne Merete Aspestrand, Anne Svarød, Tor Lilleng og Eva Hennig.

Av saker som ble behandlet kan nevnes :

Referat fra møte 13.4.11 ble godkjent.

Årets Hage. 25 hager er påmeldt. Solveig har gjort en svært god jobb. HA v/Morten Paulsen har vært engasjert.

1000 åpne hager. Hele 7 hager fra Halden deltok. Det er bra. Det var en laber presseomtale i nasjonale aviser/medier. Vi i Halden hadde god dekning i HA.

Hagefest. 28 personer deltok. Fikk en del avmeldinger i siste liten og bestilt mat kunne ikke endres. Leie av telt fungerte meget bra.

Hagetur til England. Turen var meget vellykket. Vil prøve å gjenta dette om 2 år. Har informert de andre hagelagene i Østfold.

Plantesalg. Vi fikk inn kr. 7.105,- Vi bør anmode medlemmene om å begynne med plantene noe tidligere slik at de er store og struttende. Det øker salget.

Hagevandringer. Vi har hatt 2 hagevandringer i år, hos Tor Lilleng og hos Anne Merete Aspestrand.

Besøk i Svinesundhagen. Ca 20 medlemmer deltok. Et trivelig og informativt besøk.

Besøk av Hagetidende. Bjørg Grinbo og Eva Hennig har hatt besøk av Norsk Hagetidend. Reportasjer fra hagene kommer i bladet til neste sommer.

Besøk fra Ski Hagelag. Vellykket besøk av ca 40 medlemmer fra Ski Hagelag. De besøkte hagene til Elsa Dannevig og Eva Hennig.

Lagets økonomi er fortsatt god.

Medlemsmøte 6 september. Alt er OK. Norsk Hagetidend har trykket feil dato på tross for gjentatte forsikringer om at de skulle rette datoen.

Årsmøtet blir 18 oktober. Det blir trolig noen endringer i styret.

Medlemsmøte 18 oktober. Tor leder møtet.

Novembermøtet sammen med Borago. Møtedato 8 november. Foredragsholder Ivar Torp.

Desembermøtet er tirsdag 6 desember. I Hva skjer 2011 står det 16 desember. Dette er en trykkfeil.

Medlemsmøte 17 januar 2012. Vi bør vise bilder fra Englandsturen.

Neste års aktiviteter. Medlemmene bør anmodes om å komme med innspill på aktiviteter i 2012.

Studiering. Årets studiering blir om fuchsia og pelargonium.

Medlemsstatus. Siden januar har vi fått 27 nye medlemmer mens 16 har sluttet. Totalt er vi 172 medlemmer. Det er svært hyggelig at vi har fått en del yngre medlemmer.

Hjemmesida. Hjemmesida vår fungerer godt.

Neste styremøte blir 11 oktober 2011.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.