Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Styremøte 10.11.2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 23 nov., 2010 22:56

Det nye styret hadde sitt første møte den 10 november. Som naturlig er når et nytt styret samles, sakslista var lang.

Av emner som ble diskutert kan nevnes :

Program for 2011

Møtedatoene for 2011 blir : 11 januar, 15 februar, 15 mars, 12 april, 20 september, 18 oktober og 16 desember.

Dato for fellemøtet med Borago er ikke bestemt.

Det jobbes med emner for de ulike møtene.

Det planlegges også en hagetur til England i samarbeid med hagelagene i Borge, Onsøy og Skjeberg/Sarpsborg.

Det bør bli en studiering også i 2011. Emne ?

Hagevandringer. Det arbeides med besøk i minst to private hager.

Hagefest. Dette er bare på planstadiet.

Halden fineste hage. Det undersøkes om HA er interessert i denne kåringen.

De 1000 åpne hager. Den 14 august 2011 vil det over hele landet avholdes et arrangement som kalles De 1000 åpne hager. Hvilke hager i Halden skal delta ?

Medlemmene vil bli orientert ved brev/e-post så snart de enkelte sakene er avklart.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post94