Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Årsberetning 2010

StyresakerOpprettet av Redaktøren 26 okt., 2010 20:40

Hageselskapet Halden

Årsberetning 2010

1. Styrets sammensetning.

Leder: Kjell Haugset

Nestleder: Liv Nordgård.

Kasserer: Marianne Stokke/Vibeke Aulie.

Sekretær: Eva Hennig

Styremedlem: Anne Svarød

Varamedlem: Tor Lilleng

Varamedlem: Solveig Dannevig

2. Arrangementer

2.1 Styremøter: Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden.

2.2 Medlemsmøter.

20.10.2009 hadde vi besøk av Stig Hagemo fra Hagemo Planter. Han holdt et fengende foredrag om pelargonier. Mange fine bilder ble også vist. Oppmøte var ca. 45 deltakere.

17.10.2009 deltok vi i fellesmøte med urteklubben Borago. Knut Heje snakket engasjert om bier, blomster og honning, et tema som falt i smak!

8.12.2009 ble det avholdt et tradisjonelt julemøte med juledekorasjoner. Kildebo blomster viste oss fine dekorasjoner. Det ble servert grøt.

19.01.2010 hadde BT plast et foredrag om plastkasser og selvvanningskasser. Ellers oppsummerte vi året som hadde gått og Eva Hennig viste bilder fra hagen sin. Ca. 30 medlemmer deltok på møtet (bra til januar å være).

16.02.2010 fortalte Tor Ulsnæs, leder for Halden historiske samlinger, om hagen på Rød. Vi fikk følge utviklingen av hagen gjennom Røds lange historie.

16.03.2010 var temaet hageplanlegging og Johan Strand foreleste om forskjellige hageplaner og om oppbygging av hage. Det ble sendt ut en spesiell invitasjon til bostander i nybyggerfelt. Vi fikk også god omtale i HA på forhånd. Svært godt oppmøte.

20.04.2010 var det Arild Syversen som fortalte om druer. Han inspirerte mange til å prøve druedyrking, og interesse for studiering om druedyrking ble styrket. Det ble også anledning til å kjøpe med seg en drueplante eller to.

28.09.2010 fikk vi besøk av Tommy Tønsberg som snakket om sjeldne og ikke fullt så sjeldne stauder. Stort frammøte og begeistring for bilder og informasjon.

2.3 Studiering.

Studiering med tema druedyrking startet 12. oktober. 6 deltakere er med.

2.4 Salg/bytte av planter

Plantesalget ble avholdt 12.juni, og vi hadde en salgsbod ved Tista-senteret og en salgsbod ved parken. Vi fikk solgt planter for ca. 7000 kroner. En stor takk til alle som bidro med flotte planter!

24. august var det plantebytte. I plaskende regnvær møtte overraskende mange haldensere opp i hagen til Jan Erik Eilertsen.

2.5. Turer

Turen til Lunds gartneri 29.mai var kjemepekoselig, men dessverre deltok ikke så

mange på denne turen.

Det var full buss med deltakere fra Rygge og Halden da vi 5. juni besøkte Hagemo

planter ved Kongsvinger. I tillegg hadde vi et kort opphold i Botanisk hage,

Tøyen.

26. september fikk vi være med Halden soppforening på sopptur i hagen på Rød

Herregård. Ikke så mye matsopp, men inspirasjon til nye turer.

2.6. Hagevandring

Det var to fine hagevandringer denne sommeren. Den ene ble avholdt hos Berg i

Oskleiva, og den andre hos Eva i Vårstien. Meget godt oppmøte på

hagevandringene!

2.7. Andre aktiviteter

Hjemmesiden vår er nå godt etablert og fungerer tilfredsstillende. Hjemmesiden

er et viktig bindeledd mellom medlemmene og styret, men vi kunne ha ønsket noe

mer aktivitet på dette området.

3 Deltakelse på fylkesarragement

Kjell og Tor deltok på årsmøtet 2. november 2009. Høstmøtet for lokallagene i

Østfold ble holdt i Halden. En meget hyggelig samling med 18 deltakere. Møtet

diskuterte bl.a. samarbeid mellom lagene.

4. Medlemsutvikling

Medlemstallet er nå oppe i 159, en økning på 6 som forrige år.

  1. Økonomi.

De siste årene har gått med overskudd, ikke minst takket vær gratis lokaler, godt frammøte av loddkjøpende deltakere på medlemsmøtene og stor omsetning på plantesalget.

  1. Styrets vurdering av året som gikk og Hageselskapet Haldens fremtid.

Oppslutningen om aktivitetene våre er god, både på medlemsmøter og hagevandringer. Møtene gir oss ny hagekunnskap, men fungerer samtidig som en sosial møteplass innenfor en ramme av aktive hagefolk og god bevertning.

Medlemstallet er svakt voksende, noe vi skal være fornøyd med når vi sammenligner oss med andre hagelag. Det gode samarbeidet med HA er avgjørende for å få blest om programtilbudet vårt.

Det virker som om hjemmesiden vår er populær, men styret ønsker å utvikle denne videre til et diskusjonsforum for medlemmene. Arild Bjørnsen gjør en solid innsats som redaktør for hjemmesiden, og vi retter en stor takk til han for dette arbeidet!

Vi fortsetter samarbeidet med andre organisasjoner, bl.a. Urteklubben Borago, Soppforeningen og Halden Kunstforening i tillegg til andre hagelag i Østfold.

Lagets økonomiske situasjon er god, ikke minst takket være vellykket plantesalg. En hyggelig utfordring til det nye styret blir å se på muligheten til å tilbakeføre mer midler fra foreningens konto til populære tiltak for medlemmene. Styret ser også på arrangement av en større tur i 2011.

Styret takker for støtte i året som har gått, og vi ser optimistisk fram til neste års oppgaver.

Hageselskapet Halden 2010

Styret

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post87