Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Medlemsskriv 3 2010

MedlemskrivOpprettet av Hageselskapet Halden 19 aug., 2010 16:22
Kjære medlem i hagelaget

Varme og mye nedbør har satt fart i vekstene i haldenhagene i sommer og holdt oss i ånde. Hagelaget har derimot i noen sommeruker hatt lite å tilby sine medlemmer, men nå står en fyldig høstsesong for døra:

Tirsdag 24. august kl 18 er det plantebytte hos Ingrid og Jan Erik Eilertsen i Syrenveien 3. Her kan du bytte planter med andre hagemedlemmer.

Søndag 26. september kl 11 arrangeres sopptur sammen med Halden Soppforening. Frammøte ved Herregårdskafeen, Rød herregård. Soppsuppe blir servert!

Tirsdag 28. september kl 19 kommer redaktør i Norsk Hagetidend, Tommy Tønsberg, for å snakke om sjeldne og ikke så sjeldne stauder.

Onsdag 20. oktober (OBS, forandret fra 19!!) er det årsmøte kl 18 og medlemsmøte kl 19.

-Årsmøtet: Følgende saker er oppe:

--Valg av møteleder

--Presentasjon av årsmelding, regnskap for 2010 og budsjett for 2011

--Drøfting av arbeidsplan og budsjett for 2011

--Innkomne forslag

--Valg

Den som vil se saksdokumentene før årsmøtet tar kontakt med styret. Saker som medlemmer vil ha behandlet må sendes skriftlig til styret senest 1 måned før årsmøtet.

-Medlemsmøtet: Leif Henrik Ellingsen vil snakke om hagekunst og malekunst. Møtet arrangeres i samarbeid med Halden Kunstforening.

Tirsdag 2. november møtes vi i biblioteket for å høre om hagebøker.

Tirsdag 16. november er det fellesmøte med urteklubben Borago. Mer om møtet senere.

Tirsdag 7. desember holder vi vårt tradisjonelle julemøte med demonstrasjon av juledekorasjoner og servering av julegrøt.

Januarmøtet 2011 finner sted den 11. Vi vil da underholde oss selv med oppsummering av 2010, framvising av bilder og prat om hva hagelaget planlegger for det nye året.

Studiering. I vår hadde vi druer som tema på et medlemsmøte. Interessen var svært stor, og i høst tilbyr vi en studiering om druedyrking. Kurset starter tirsdag 12. oktober, og går over fire kvelder. Er du interessert, ta kontakt med Kjell Haugset, tlf 69180433, epost makje.haugset@gmail.com innen 5. oktober.

Mer detaljert informasjon om aktivitetene blir etter hvert sendt ut til medlemmene pr epost, eller du kan følge med på nyheter på vår hjemmeside www.hageselskapet-halden.org

Vi ønsker deg en fin høst i hagen, og håper at du fristes av noen av hagelagets tilbud!

Hilsen styret i Hageselskapet Halden

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post82