Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Referat, møte nr 1 2009

StyresakerOpprettet av Hageselskapet i Halden 16 feb., 2009 22:20

Kort referat fra Styremøte nr. 1/2009

 • 1.
 • Det arbeides med en busstur til Sverige Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hagelagene i Sarpsborg/Skjeberg, Borge og Halden.
 • 2.
 • Vi vil se på om vi kan gjøre noen positive endringer i Årets plantesalg slik at vi får inn flere planter og at salget blir mer kjent.
 • 3.
 • Hageselskapet i Halden meldes inn i Frivillighetsregisteret.
 • 4.
 • Det vil bli sendt inn søknad om midler fra fylkeslaget.
 • 5.
 • Neste møte blir på Lies Handelsgartneri. Vi må forsøke å få inn en presseomtale.
 • 6.
 • Det arbeides fortsatt med å få laget en hjemmeside for Hageselskapet i Halden.
 • 7.
 • De årbøkene som ikke ble utdelt på siste møte, bør være lagt i medlemmenes postkasse innen utløpet av februar.


 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post7