Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Leder Kjell Haugset har ordet

NyheterOpprettet av Redaktøren 19 des., 2009 13:47

Hagen er fin året rundt. Nå med kuldegrader og litt snø blir det mer avstandsbeundring av trær og busker i dvale, kombinert med observasjon av spor etter rådyr som inspiserer neste års matfat og meiser som nyter øyeblikket på foringsbrettet. Jo da, det blir igjen artig når dagene blir lengre enn nettene, når varmen lokker livet fram. Og spennende: Vil trepeonen som ble flyttet trives bedre i halvskygge, hvor mange kuldegrader tåler vinterjasminen (H1-2 sier boka), vil visnesyka knekke nye klematisplanter?

Så er det de nye prosjektene da. Plommetreet har nok sett sine mest produktive dager. Et nytt må plantes, men ideen er at det gamle skal gjøre nytte for seg i mange år framover. Ikke først og fremst til matauk, men som klatrestativ for roser og klematis. Ble inspirert av Finn Eldh i Lidkøping, han plantet 6 klematis som slynget seg opp i et dødt tre.

For meg har deltakelsen i hagelaget vært en stor inspirasjon til økt hageglede. Møte med kunnskapsrike amatører som svært gjerne deler dyrekjøpte erfaringer, møte med profesjonelle foredragsholdere som inspirerer til nyskapning, med hager som på høyst ulikt vis appellerer i form og farge. Å være medlem i Hageselskapet er så mye mer enn å motta det månedlige bladet, samme hvor lekkert det er.

Da er det jeg undres. I Halden vil jeg anslå at omkring halvparten av de drøyt 150 medlemmene er passive i den forstand at de ikke utnytter lokallagets tilbud. Selv om deltakelsen har tatt seg godt opp de siste årene, mener jeg at enda flere er potensielle brukere av lokallaget. En hovedutfordring for styret er nettopp å skape et attraktivt program for den mangfoldige medlemsmassen. For medlemsmassen er mangfoldig, mye mer enn en får inntrykk av på mange møter dominert av de grå hår, og hvor mennene er i klart mindretall. Da setter vi lit til neste års program, med tur til et hagesenter med spesielle aktiviteter for barn, og vekt på opparbeiding av hage, et kjønnsnøytralt tema.

Nå har vi snart hatt hjemmesida oppe i et år. Den er viktig som en informasjonskilde for hva som foregår og har foregått, men skal også tjene som et bindeledd mellom medlemmene. Jeg tilhører en aldersgruppe som knapt vet hva blogging er, men muligheten til at ethvert medlem skal kunne kommentere på hjemmesida er nå der, forhåpentligvis for å bli utnyttet. At sida er populær, det har vi fått bekreftet fra langt utenfor Haldens og Aremarks grenser.

Mange foreninger klager over vervvegring. Valgkomiteen i hagelaget i Halden har de siste årene hatt en enkel oppgave. Utskiftninger i styret har det vært, som det skal være, men alltid har nye, kompetente medlemmer stilt opp. Yngre krefter trår til og bringer nye ideer inn. Det er greit å være leder når medarbeiderne har både vilje og evne til å ta ansvar. Det er givende å legge opp aktiviteter som blir verdsatt av det enkelte medlem, på lokalplanet.

På mellomnivået i Hageselskapet, i fylkene, sitter en med begrenset handlingsfrihet, mye bestemmes sentralt, og samtidig er avstanden stor til grasrota hvor hagefolk trives best. Flott er det derfor at Østfold, etter litt startproblemer, fikk valgt et komplett styre i høst. Vi haldensere glimrer med vårt fravær på fylkesnivået. Som et av de mest aktive lag i Østfold burde vi vise mer igjen også på det nivået.

Men nå er det jul, med alle dens gleder. For meg er en av gledene å ønske alle medlemmer ei riktig god jul, og velkommen til et aktivt nytt år i Hageselskapet Halden!

Hilsen

Kjell Haugset

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post60