Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Halden møtested for hagelagene i Østfold

NyheterOpprettet av Hageselskapet Halden 12 okt., 2009 17:01

Lørdag 10. oktober 2009 var hagelaget vårt vertskap for lokallagene i Østfold. Øystein Tøgersen representerte fylket. 9 lokallag deltok, fra Halden var Liv Nordgård, Anne Svarød, Tor Lilleng og Kjell Haugset med.

Lagene diskuterte hvordan vi bedre kan samarbeide om turer, møter og annen aktivitet, et tema lokallagene er opptatt av. Mange ideer kom fram, og bare det å møtes og bli kjent med hverandre på denne måten gir grunnlag for framtidig samarbeid.

Som vertskap fikk vi fra Halden en spesiell mulighet til å presentere arbeidet vårt. Tiltak som opprettelse av hjemmeside og samarbeid med andre lag om møter og turer ble framhevet.

Halden vgs avd Risum dannet en flott ramme rundt møtet denne vakre høstdagen. Liv sørget for alt det praktiske rundt møtet på en utmerket måte, og sikret at Halden kom fra arrangementet med æren i behold.

Møtet ble avsluttet med en guidet vandring på festningen, under kyndig ledelse av en for hagelaget ikke ukjent person, Fridtjof Jerve.

Bildet, tatt av Arild Pettersen fra Rygge hagelag, viser en del av forsamlingen på festningen.

Kjell Haugset

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post44