Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Velkommen til hagelagsmøte 25. januar kl. 19.00

Årets programOpprettet av Halden Hagelag 22 jan., 2017 23:23

Førstkommende onsdag har vi vårt første medlemsmøte for 2017. Temaet er brunskogsnegler, og kommunegartner Irene Østnes kommer og forteller om fjorårets snegleaksjon i Halden. Hun vil dessuten fortelle oss hva som er planen i år hva gjelder brunskogsnelgebekjempelse. Så får vi si "Tvi! Tvi!" til at innsatsen mot de ødeleggende sneglene gir merkbare resultater.

Foto: Tjuvlånt fra Halden kommunes hjemmesider.

Det vil som vanlig bli salg av kaffe og kaker, og loddsalg med mange fine gevinster. Husk kontakter!

Hagelagsmøtet holdes på Halden vgd. skole avd. Risum, og det starter kl. 19.00.

✿ Velkommen! ✿  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post229