Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Halden hagelags styre - 2016

NyheterOpprettet av Halden Hagelag 26 jan., 2016 21:28
Ved siste årsmøte ble det nye styre valgt, og dagens styre består av en god blanding av erfarne og nye styremedlemmer. Styreverv samt andre verv fordeler seg som følger:


Styret består av

Leder: Gun Strandberg, tlf. 69184852, e-post guns@halden.net

Kasserer: Johan Strand, tlf. 69191393, e-post johan.strand@gmail.com

Sekretær: Trine Elisabeth Samuelsen, tlf. 69175656, e-post e-samuel@online.no

Styremedlem: Elsa Dannevig, tlf. 69185252, e-post elsa.dannevig@gmail.com

Styremedlem: Anne Øwre, tlf. 91825094, e-post: owre.anne@gmail.com

Varamedlem: Tore Berger, tlf. 69193125, e-post tore-edb@online.no

Varamedlem: Christina Frid Bryggfjell, tlf. 69188287, e-post cfbryg@online.no


Valgkomite: Eirin Bjerke, tlf. 69193975, e-post Eirin-Lars@hotmail.com

Valgkomite: Solveig R. Dannevig, tlf. 69176346, e-post dannevig@halden.net

Valgkomite: Kjell Haugset, tlf. 69180433, e-post makje.haugset@gmail.com


I tillegg er May-Liss Harseth redaktør/ansvarlig for hjemmesiden, Facebook-siden og Instagram @haldenhagelag. Tlf. 98699028, e-post mayliss@harseth.com


~ ~ ~  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post215