Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

STYREMØTE 3/2009

StyresakerOpprettet av Redaktøren 05 mai, 2009 23:20

Kort referat fra Styremøte nr. 3/2009.

  • Tur til Sverige

65 stk. har meldt sin interesse for turen, derav 30 stk fra Halden. Dette medfører at vi må bruke mer enn 1 buss. Skriv ut til medlemmene med bindende påmelding snarest mulig. Påmeldingsfrist 1 juni ?

  • Plantesalget.

Salgsdato blir 6 juni i Busterudparken. Start kl. 10.00. Anmodning til medlemmene om å sette overskuddsplanter i potte slik at de er i god vekst på salgsdagen.

  • Hagevandring.

Hagevandring hos Lyseto blir 11.8.09 kl. 18.00. Det jobbes med flere vandringer.

  • Styret er fornøyd med hjemmesida så langt.
  • Styret har ikke fått noen melding fra Frivillighetsregisteret om hvor mange som har valgt Hageselskapet i Halden.
  • Det møtte 31 medlemmer på siste medlemsmøte. Styret har mottatt noe varierte tilbakemeldinger om møtet.
  • 33 stk ble med på turen til Hagemessa.
  • Det må foretas noe vårstell i Rhododendron-beplantningen på festningen.


  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post21