Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Dannelsen av Fredrikshald og Omegns Hagebruksforening (Halden hagelags historie)

Halden hagelags historieOpprettet av Halden Hagelag 12 feb., 2015 20:15

Halden hagelag er det eldste hagelaget i Østfold, stiftet 11. april 1927. Vi har rikholdig dokumentasjon av lagets historie, og ønsker utover i 2015 å dele noe av denne informasjonen med dagens medlemmer på vår hjemmeside. Dokumentene består av formelle forhandlingsprotokoller, regnskap, medlemslister, lagsavis, avisutklipp og bilder, jubileumsskriv osv. En kan spørre seg: Blir like mye av dagens aktivitet tilgjengelig for framtida?


Opptakten.

I 15-årsberetningen som kom i 1942 sies det at ”Interessen for hagebruk er av gammel dato og allerede meget tidlig hørte man om de vakre ”Urtehauge” i byen og distriktene. De rike patrisiere innførte ofte de sjeldne utenlandske planter til sine haver.” I 1926 tok herredsgartnerne i Idd og Berg initiativet til å arrangere en hagebruksutstilling, og i oktober ble en utstilling arrangert i lokalene til Halden kommunale slaktehus. Oppslutningen var overveldende, og inkluderte temaer som grønnsaker, frukt og blomster, saft og vin og biavl.

Dannelsen av hagelaget.

Den vellykkede utstillingen høsten 1926 trigget så dannelsen av Fredrikshald og Omegns Hagebruksforening den 11. april 1927. Det første styret besto av:

Agent Ludv. Larsen, formann.
Småbruker P. A. Lie, Berg, varaformann.
Gartner Olav Ripel, Idd, kasserer.
Herredsgartner Knut Sæbø, Berg, sekretær.
Kjøpmann O. W. Sahlberg, Halden, styremedlem.
Gårdbruker Jon Sohlberg, Idd, styremedlem.
Varamenn ble veivokter Einar Botnes, Idd, småbruker Johan Nordli, Berg og politibetjent J. Grønlund, Halden.

Aktiviteten var stor fra første stund. I ”Amta” finner en i desember 1927 et referat fra møte med tema ”Fremgangslinjer i vor fruktavl” med detaljert gjengivelse av foredraget, spørsmål og svar. Ingen forening får vel slik en oppmerksomhet i dagens aviser!

I løpet av det første året ver en oppe i hele 60 medlemmer, og økonomien var god. Besøket på hagebruksutstillingen hadde vært stort og bidro til en beholdning på hele kr. 800 etter et år! Arrangementene var til dels de samme som i dag, med stor vekt på faglige foredrag. Det ble arrangert turer, vi vil spesielt komme tilbake til turen til Karlstad i 1928. Men allerede året før gikk det tur til Berby med båt, avgang med MS Fredrikshald fra Langbryggen. Hagekonkurranser var populære, og forskjellig fra i dag ble det arrangert store hagebruksutstillinger. Kanskje kan vi få tips om nye aktiviteter!

Vi vil etter hvert komme tilbake med mer om hagelaget historie på hjemmesida. Det hadde også vært fint om dagens medlemmer kunne bidra med stoff fra denne tidlige perioden. Kanskje er etterkommere av det første styret medlemmer i dag? Og kanskje har du spørsmål som dokumentene kan gi svar på? Ta i så fall gjerne kontakt med Kjell Haugset, e-post makje.haugset@gmail.com .  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post205