Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Årets program 2015

Årets programOpprettet av Halden Hagelag 29 jan., 2015 19:43


Her er programmet for 2015. Hvis ikke noe annet blir annonsert er alle møtene på Halden videregående skole, avd. Risum, kl. 19.00.

14. april: Hagelagsmøte m/foredrag om kompostering/jordforbedring. På Lie Handelsgartneri. (Lie Handelsgartneris facebookside).

Mai/juni: Hagevandring. Sted/adresse og tidspunkt kommer senere.

13. juni: Haldendagen med plantesalg utenfor Meny og i Storgata. Starter kl. 10.00.

28. juni - 3. juli: Englandstur.

23. august: Tur til Tommy Ahnbys planteskole i Gullmarsfjorden.

September: Hagevandring. Sted/adresse og tidspunkt kommer senere.

27. oktober: kl. 18.00 Årsmøte.

27. oktober: Hagelagsmøte m/foredrag. Temaet er "Halden hagelags historie" ved Kjell Haugset.

~ ✿ ~

Mer detaljert informasjon om programmet gis i medlemsskriv, her på hjemmesiden og www.facebook.com/HaldenHagelag

Hagelagsmøter, hagevandringer og plantesalg er åpne også for ikke-medlemmer.


Velkommen!  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post204