Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

MØTE 19 MARS 2013

Årets programOpprettet av Redaktøren 14 mars, 2013 12:39

Tema på møtet er rådyr og flått. Det vil samle folk !!!

Vi har leid Auditoriet på Porsnes. Det har plass til 200 personer. Selve møtet blir lagt opp som et debattmøte. Etter en innledning av de tre som sitter i panelet, er det fritt fram for alle til å kommentere/stille spørsmål.

Panelet vil bestå av :

Stein Buckholm, Halden Viltnemd. Han vil fokusere på forekomstene av rådyr i Halden og hvorden de har utviklet seg. Han har også kunnskap om lovverket og hva som er planlagt for å holde bestanden av rådyr under kontroll.

Halvard Bøe, kommulege. Sykdommer som følge av flått og hvordan vi kan verne oss mot disse.

Vidar Holthe, Norsk Skogeierforbund. Ekspert på rådyr og samspillet rådyr/flått. Har deltatt i flere forskningsprosjekter og han er en kapasitet på dette feltet.

DETTE MÅ BLI ÅRETS MØTE.

Vi ses på Porsnes tirsdag 19 mars 2013 kl. 19.00.

NB. Vi benytter samme inngang som vi har gjort i 2013 : Inngang E2.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post181