Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Referat styremøte nr 2 2009

StyresakerOpprettet av Hageselskapet Halden 20 mars, 2009 23:01

Referat fra styremøtet 11 mars 2009, kl 19.00 – 21.30.

1. Referat fra forrige møte. Dato manglet. Datoen var 21 januar

2. Oppsummering siste medlemsmøte:

3. Medlemsmøte synes å ha vært tilfredstillende for alle fremmøtte. Selv om dette var årets dyreste møte, ble det bare ca kr 400,- i tap.

4. Økonomisk status: Meget bra økonomi. Totalt nærmere kr 40.000,-. I tillegg har vi fått kr 10.000,- til reiser fra fylket

5. Erfaring med hjemmeside: Hittil, meget fornøyd. Det vi må se på fremover er, om medlemmene skal slippes fritt løs på bloggen.

6. Status plantesalg: Forberedelsene er i gang. Dagen blir 6 juni på nordsiden.

7. Status fellestur til Sverige: Planleggingen er i full gang og med den støtten vi nå kan gi medlemmene, er det spørsmål om det holder med en buss. Turen går østover til Sverige, og dato er 15 og 16 august. Vi må be om midlertidig forhåndspåmelding innen 31 mars.

8. Status tur til hagemesse lørdag 18 april. Vi vil sponse en buss for på den måten å få mulig flere medlemmer til laget. Det oppfordres til å spørre kjente (ikke medlemmer) for å få disse interessert.

9. Frivillighetsregistret: Skal få det til i løpet av mars

10. Forespørsel fra Båstalund arbeids- og aktivitetssenter, hjelp til en sansehage: Kjell ser mer på hva de ønsker av hjelp

11. Fylket har sendt spørsmål om kretssamling i Halden til høsten :

Dagen er 10 oktober.

12. Neste medlemsmøte 17 mars: alt er i rute

13. Medlemsmøte i april: Kjell holder kontakt med foredragsholder

14. Utsendelse av skriv: Vi utsetter medlemsskrivet, da informasjon komme via andre kanaler.

15. Neste styremøte onsdag 29 april kl. 19.00

16. Eventuelt: Gjennomgang av post.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post16