Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Hageselskapet Halden Årsberetning 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 25 okt., 2011 18:53

1. Styrets sammensetning.

Leder: Kjell Haugset.

Kasserer: Marianne Stokke.

Sekretær: Eva Hennig.

Styremedlem og studieleder: Tor Lilleng.

Styremedlem: Anne Svarød.

Varamedlem: Anne Merete Aspestrand.

Varamedlem: Solveig Dannevig.

2. Arrangementer.

2.1 Styremøter.

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.

2.2 Medlemsmøter.

20. oktober ble møtet avholdt i samarbeid med kunstforeningen. Meget vellykket møte med kunstnerhager som tema. Leif Henrik Ellingsen foreleste, og ca. 55 møtte opp.

I november ble det avholdt et fellesmøte sammen med urteklubben Borago i Solveigs kafe i Rokke. Temaet var edle dråper, og fremmøtet var på ca 23.

7.12.2010 ble det avholdt et tradisjonelt julemøte med juledekorasjoner. Kildebo blomster viste oss hvordan vi kan lage fine dekorasjoner. Det ble servert grøt, og vi hadde et hyggelig og greit møte med godt oppmøte.

11. januar 2011 var et januarmøte i tradisjonelle former. Det var ikke stort oppmøte, men Arild holdt et fint foredrag og viste bilder.

15. februar var det vår hos Lie Handelsgartneri. Et tradisjonelt vårmøte med en god foredragsholder og mange flotte stiklinger. Ca. 55 deltok på dette populære møtet.

15. mars var temaet hageplanlegging, med et kunnskapsrikt og godt foredrag fra Lindhaugen. Ca. 55 som møtte opp.

12. april handlet det om pioner. ”Pionmannen” hadde et særdeles flott og fargerikt foredrag, og etterpå ble det salg av pioner. Et populært møte med ca. 60 som deltok.

6. sept var temaet Middelhavsplanter. Foreleser var Rune Aae fra Høgskolen. Ca. 30

møtte opp, og det var et innholdsrikt og interessant foredrag.

2.3 Studiering.

Det ble planlagt en studiering med tema pelargonium nå i høst. Imidlertid var det

bare 3 som meldte seg på, så kurset ble dessverre avlyst.

2.4 Salg/bytte av planter.

Plantesalget ble avholdt 11.juni, og vi hadde en salgsbod ved Tista-senteret og en

salgsbod ved parken. Vi fikk solgt planter for over 7000 kroner (litt mer enn i

2010). En stor takk til alle som bidro med flotte planter!

6.sept var det plantebytte i forkant av medlemsmøtet. Dette regnet dessverre bort!

2.5 Turer.

Det var full buss til den store Englandsturen. En særdeles hyggelig og innholdsrik

tur med en god guide som ledsaget og hjalp hele veien. Turen ble arrangert i

samarbeid med hagelagene i Borge og Onsøy, med Halden som initiativtager.

En tur i litt mer beskjedent format ble arrangert til Svinesundhagen i midten av

juni. Ca. 20 som deltok. Det var trivelig og informativt, og temaet var dyrking av

epler og jordbær.

2.6 Hagevandring.

Det var to fine hagevandringer denne sommeren. Den ene ble avholdt hos Tor i

begynnelsen av juli, og den andre hos Anne Merete i Aremark, 2. august. Bra

oppmøte begge steder, med 19 hos Tor og 40 hos Anne Merete.

2.7 Andre aktiviteter.

Biblioteket informerte oss om forskjellige hage- og plantebøker 2. november.

Ca. 20 fremmøtte.

1000 åpne hager ble arrangert 14. august. Dette var et arrangement som var

landsomfattende, og i Halden var det hele 7 hager som deltok. På Bergheim var

det 3 besøkende, Anne Merete hadde 7, Rød hadde 25, Herrebrøden hadde 42, hos

Ivar Gault var det 30, hos Bjerke i Sponvika var det 100 og i Urtehagen var det 25.

Dette fremmøtet viser at det var interesse for dette arrangementet, noe vi også kan

tilskrive HA med god lokal dekning noe av æren for.

Årets hage fikk 25 påmeldte hager. Kåringen ble foretatt 1.sept. Også her har HA

vist engasjement, og vi har hatt god dekning i avisen.

Hagefest ble arrangert 13. august. Arrangementet var vellykket med 28 deltagere.

Besøk av Norsk Hagetidend: 2 hager i Halden (Bjørg og Eva) vil bli presentert i

Norsk Hagetidend.

Besøk fra Ski hagelag: Vellykket besøk fra Ski hagelag (ca. 40) i juni. De besøkte

hagene til Elsa Dannevig og Eva Hennig.

Hjemmesiden er et viktig bindeledd mellom medlemmene og styret, men vi kunne

ha ønsket noe mer aktivitet på dette området. En stor takk til Arild Bjørnsen for

sitt engasjement og innsats!

3. Deltakelse på fylkesarrangement.

Marianne og Tor deltok på høstsamling i fylket 16. oktober 2010. Kjell, Marianne

og Tor deltok også på årsmøtet i Østfold senhøsten 2010.

4. Medlemsutvikling.

Medlemstallet er nå oppe i drøye 170, og det er stor interesse for hagelaget. Vi får

inn yngre medlemmer.

5. Økonomi.

Vi har en svært solid økonomi. Årets underskuddble atskillig lavere enn budsjetteret,

noe som åpner for romslig økonomi til det beste for medlemmene også i året som

kommer. Våre hovedinntektskilder er loddsalg og plantesalg.

6. Styrets vurdering av året som gikk og Hageselskapet Haldens fremtid.

Vi har avholdt meget vellykkede hagevandringer og et svært godt plantesalg, så dette

blir hovedsatsingsområder også til neste år. Det er viktig å fortsette det gode

samarbeidet med HA for å få publisitet rundt hagelaget og våre aktiviteter. Ellers blir

utfordringen å finne spennende og engasjerende temaer for medlemsmøtene våre.

Kanskje det også er mulig å involvere medlemmene mer i noen av medlemsmøtene?

Årets hagekonkurranse må sies å ha vært svært vellykket, men det blir ikke ny

konkurranse det kommende året. Hagelaget i Halden fyller 85 år til neste år, og dette

bør vi markere i form av en jubileumsfest evt. jubileumstur.

Det virker som om hjemmesiden vår er populær, men styret vurderer også en etablering

på Facebook. (Dette for å nå yngre medlemmer.) For å kunne ha levende og gode

hjemmesider, er vi avhengig av engasjement og bruk fra medlemmene våre, og dette

imøteser vi mer enn gjerne. Arild Bjørnsen gjør en solid innsats som redaktør for

hjemmesiden, og vi retter en stor takk til han for dette arbeidet!.

Det tradisjonelle samarbeidet med Urteklubben Borago og lokale hagelag i Østfold

fortsetter. Samtidig ønsker vi å utvide kontaktflaten vår.

Styret takker for støtte i året som har gått, og vi ser med glede frem til neste års

spennende aktiviteter.

Hageselskapet Halden 2011

Styret

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post150