Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Styret 2012

Om Hageselskapet HaldenOpprettet av Redaktøren 22 okt., 2011 22:34

Hageselskapet Halden. Styret for 2012.

Fra venstre : Kjell Haugset , Johan Strand, Marianne Stokke, Tor Lilleng, May Liss Harseth og Anne Merete Aspestrand.

Nina Folmer var ikke tilstede.

Vervene er fordelt slik :

Kjell Haugset, leder, makje.haugset@gmail.com

Marianne L.Stokke, nestlederog sekretær, marianne.stokke@halden.net

Johan Strand, kasserer, johan.strand@gmail.com

Tor Lilleng, studieleder, tor.lilleng@haalden-gs.no

May Liss Harseth, ansvarlig for facebook, mayliss.harseth@gmail.com

Anne merete Aspestrand, varamedlem, blaaklokke1952@hotmail.com

Nina Folmer, varamedlem, nina@henni-ingerior.no

I tillegg er Arild Bjørnsen redaktør for hjemmesida, apalmer@online.no

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post149