Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Årsmøte 2011

Årets programOpprettet av Redaktøren 22 okt., 2011 22:19

Årsmøtet ble avholdt på Porsnes tirsdag 18 oktober 2011 kl. 18.00

17 medlemmer møtte opp.

1. Åpning ved leder

2. Valg av dirigent

3. Valg av referent

4. Valg av 2 medlemmer til underskriving av årsmøteprotokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap

6.1. Forslag til budsjett og aktivitetsplan

7. Valg

Jan Erik Eilertsen ble valgt til dirigent. Tradisjonen tro ledet han møtet på en utmerket måte.

Eva Hennig ble valgt som referent.

Samtlige saker ble vedtatt uten større diskusjoner.

Den fullstendige årsberetningen vli bli lagt ut på hjemmesida.

Valgkomiteen har gjort en god jobb og samtlige foreslåtte kandidater ble valgt.

Bilder fra Årsmøtet 2012 finner du på Våre bilder.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post148