Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Styremøte 11 oktober 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 22 okt., 2011 22:05

Tilstede : Kjell Haugset, Marianne Stokke, Anne Svarød, Tor Lilleng, Solveig Dannevig og Eva Hennig.

Av saker som ble behandlet, kan nevnes :

Referat fra møte 23.8.11 ble godkjent.

Forberedelse til årsmøte.

-Regnskap er ikke ferdig revidert. Årets underskudd ble mindre enn budsjettert på tross av at laget har støttet turer og hagefest med kr. 16.000,-. Våre hovedinntekstkilder er staudesalg og loddsalg.

-Forslag til årsberetning ble gjennomgått og diskutert.

-Budsjett 2012. Hageselskapet Halden fyller 85 år i 2012. Laget setter av kr. 10.000,- til eventuelt jubileumsarrangement.

-Valg. Arbeidet til valgkomiteen går greit.

Medlemsmøte 18 oktober. Tor sjekker med foreleser. Ellers er alt under kontroll.

Studiering. Det var planlagt en studiering om Pelargonium. Studieringen ble avlyst pga for få påmeldte.

Program for 2012. Innspill til program så langt : Rhododendron med tur etterpå til Rhododendronhagen, nyttevekster, fotografering, orkideer, woodland (skogsbunnplanter), hagevandringer, mulig jubileumsaktivitet, planteutstilling. Det blir ingen hagekonkurranse i 2012.

Østfoldsamlingen 15 oktober. Tor og Kjell deltar.

Medlemsmøte 6 desember. Tradisjonelt opplegg. Kildebo blomster vil bli forespurt.

Hjemmeside. Vi kommer til å etablere oss på Facebook. Medlemmene vil få info og mulig opplæring.

Neste styremøte avtales etter årsmøtet.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post147