Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Styremøte 27 januar 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 07 feb., 2011 22:11

Kjell Haugset, Tor Lilleng, Marianne Stokke, Solveig Dannevig og Eva Hennig deltok på møtet

Marianne, Tor og Kjell har deltatt på fylkesmøtet 24 januar 2011.

Av saker som ble behandlet, kan nevnes :

Medlemsmøte 15 februar på Lies Handelsgartneri. Medlemmene bør anmodes om å ta med seg campingstoler.

Medlemsmøter 15 mars og 12 april. Alt OK så langt.

Årets hage. Kjell har vært i kontakt med Halden Arbeiderblad. De er positive til tanken om kåring av årest hage i Halden/Aremark. Det arbeides videre med saken.

1000 åpne hager. Det arbeides videre med hvilken/hvilke hager som skal velges i Halden.

Studiering. Det er kommet forslag om fotografering og dyrking av gresskar som emner til studiering. Det arbeides videre med forslagene.

Englandsturen. Det er god oppslutning om Englandsturen

Andre aktiviteter det arbeides med. Hagefest 14 august, dagstur med buss og besøk i Svinesundshagen.

Hagevandring. Det blir hagevandring hos Anne Merete Aspestrand og Tor Lilleng.

Plantesalg. Dato er bestemt : Haldendagen 11 juni 2011.

Vi får trolig besøk av Ski Hagelag 18 juni 2011. Da må vi ha forslag på hager som vi kan besøke.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post106