Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Årsberetning 2010

StyresakerOpprettet av Redaktøren 26 okt., 2010 20:40

Hageselskapet Halden

Årsberetning 2010

1. Styrets sammensetning.

Leder: Kjell Haugset

Nestleder: Liv Nordgård.

Kasserer: Marianne Stokke/Vibeke Aulie.

Sekretær: Eva Hennig

Styremedlem: Anne Svarød

Varamedlem: Tor Lilleng

Varamedlem: Solveig Dannevig

2. Arrangementer

2.1 Styremøter: Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden.

2.2 Medlemsmøter.

20.10.2009 hadde vi besøk av Stig Hagemo fra Hagemo Planter. Han holdt et fengende foredrag om pelargonier. Mange fine bilder ble også vist. Oppmøte var ca. 45 deltakere.

17.10.2009 deltok vi i fellesmøte med urteklubben Borago. Knut Heje snakket engasjert om bier, blomster og honning, et tema som falt i smak!

8.12.2009 ble det avholdt et tradisjonelt julemøte med juledekorasjoner. Kildebo blomster viste oss fine dekorasjoner. Det ble servert grøt.

19.01.2010 hadde BT plast et foredrag om plastkasser og selvvanningskasser. Ellers oppsummerte vi året som hadde gått og Eva Hennig viste bilder fra hagen sin. Ca. 30 medlemmer deltok på møtet (bra til januar å være).

16.02.2010 fortalte Tor Ulsnæs, leder for Halden historiske samlinger, om hagen på Rød. Vi fikk følge utviklingen av hagen gjennom Røds lange historie.

16.03.2010 var temaet hageplanlegging og Johan Strand foreleste om forskjellige hageplaner og om oppbygging av hage. Det ble sendt ut en spesiell invitasjon til bostander i nybyggerfelt. Vi fikk også god omtale i HA på forhånd. Svært godt oppmøte.

20.04.2010 var det Arild Syversen som fortalte om druer. Han inspirerte mange til å prøve druedyrking, og interesse for studiering om druedyrking ble styrket. Det ble også anledning til å kjøpe med seg en drueplante eller to.

28.09.2010 fikk vi besøk av Tommy Tønsberg som snakket om sjeldne og ikke fullt så sjeldne stauder. Stort frammøte og begeistring for bilder og informasjon.

2.3 Studiering.

Studiering med tema druedyrking startet 12. oktober. 6 deltakere er med.

2.4 Salg/bytte av planter

Plantesalget ble avholdt 12.juni, og vi hadde en salgsbod ved Tista-senteret og en salgsbod ved parken. Vi fikk solgt planter for ca. 7000 kroner. En stor takk til alle som bidro med flotte planter!

24. august var det plantebytte. I plaskende regnvær møtte overraskende mange haldensere opp i hagen til Jan Erik Eilertsen.

2.5. Turer

Turen til Lunds gartneri 29.mai var kjemepekoselig, men dessverre deltok ikke så

mange på denne turen.

Det var full buss med deltakere fra Rygge og Halden da vi 5. juni besøkte Hagemo

planter ved Kongsvinger. I tillegg hadde vi et kort opphold i Botanisk hage,

Tøyen.

26. september fikk vi være med Halden soppforening på sopptur i hagen på Rød

Herregård. Ikke så mye matsopp, men inspirasjon til nye turer.

2.6. Hagevandring

Det var to fine hagevandringer denne sommeren. Den ene ble avholdt hos Berg i

Oskleiva, og den andre hos Eva i Vårstien. Meget godt oppmøte på

hagevandringene!

2.7. Andre aktiviteter

Hjemmesiden vår er nå godt etablert og fungerer tilfredsstillende. Hjemmesiden

er et viktig bindeledd mellom medlemmene og styret, men vi kunne ha ønsket noe

mer aktivitet på dette området.

3 Deltakelse på fylkesarragement

Kjell og Tor deltok på årsmøtet 2. november 2009. Høstmøtet for lokallagene i

Østfold ble holdt i Halden. En meget hyggelig samling med 18 deltakere. Møtet

diskuterte bl.a. samarbeid mellom lagene.

4. Medlemsutvikling

Medlemstallet er nå oppe i 159, en økning på 6 som forrige år.

 1. Økonomi.

De siste årene har gått med overskudd, ikke minst takket vær gratis lokaler, godt frammøte av loddkjøpende deltakere på medlemsmøtene og stor omsetning på plantesalget.

 1. Styrets vurdering av året som gikk og Hageselskapet Haldens fremtid.

Oppslutningen om aktivitetene våre er god, både på medlemsmøter og hagevandringer. Møtene gir oss ny hagekunnskap, men fungerer samtidig som en sosial møteplass innenfor en ramme av aktive hagefolk og god bevertning.

Medlemstallet er svakt voksende, noe vi skal være fornøyd med når vi sammenligner oss med andre hagelag. Det gode samarbeidet med HA er avgjørende for å få blest om programtilbudet vårt.

Det virker som om hjemmesiden vår er populær, men styret ønsker å utvikle denne videre til et diskusjonsforum for medlemmene. Arild Bjørnsen gjør en solid innsats som redaktør for hjemmesiden, og vi retter en stor takk til han for dette arbeidet!

Vi fortsetter samarbeidet med andre organisasjoner, bl.a. Urteklubben Borago, Soppforeningen og Halden Kunstforening i tillegg til andre hagelag i Østfold.

Lagets økonomiske situasjon er god, ikke minst takket være vellykket plantesalg. En hyggelig utfordring til det nye styret blir å se på muligheten til å tilbakeføre mer midler fra foreningens konto til populære tiltak for medlemmene. Styret ser også på arrangement av en større tur i 2011.

Styret takker for støtte i året som har gått, og vi ser optimistisk fram til neste års oppgaver.

Hageselskapet Halden 2010

Styret

 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post87

Referat fra Østfoldsamlingen 16 jan 2010.

StyresakerOpprettet av Redaktøren 08 feb., 2010 10:33

Samling på Statens Hus i Moss, 16.01.10

Kjersti Nygaard ønsket velkommen og ga en del praktiske opplysninger.

Representanter fra 13 hagelag og 6 styremedlemmer var tilstede

Una Olaussen tok opp spørsmålet ang. Årets Hagelag. Det ble besluttet at konkurransen om Årets Hagelag skulle bestå.

Noen av lagene fortale litt om hvordan de driver laget sitt.

Askim ved Ole Johnny Nilsen var først ute med sin presentasjon.

De kaller medlemsmøtet for ”hagekveld” og føler det er en hyggelig betegnelse for møtene. Sekretæren gjør et intervju med eventuell foredragholder og de får en omtale i dagsavisen

Hvor de også annonserer møtene.

Medlemmene får et skriv på hvert møte om hva som skjer. Egen flott hjemmeside med opplysninger, bilder og gjestebok.

Attraktive turer og hagevandringer er på programmet. Dugnader, planteauksjon og Askim H. er aktivt med på Momarkedet.

Halden ved Arild Bjørnsen

Arild Bjørnsen viste oss glimt fra sin fine hjemmside, hvor de har bilder, referat fra styremøter og medlemmenes historier.

Fortalte om arbeidet med hjemmesiden og sa det var viktig at en eller to personer har ansvar for siden.

Hvaler ved Anne Marit Skovly

Hun sa det er viktig med tradisjoner. De har hatt eplefestival på Rove i 15 år med stort sett det samme opplegget, men med nioen forandringer innimellom,

Hun mente også det er viktig med samarbeide med kommunen og med andre lag og institusjoner.

Hvaler har hatt dugnad med beplantning ved et alderhjem, de kaller det dugnad/kurs og er da en fin anledning for de som vil lære seg litt mer om dette.

De har også samarbeid med Botne gartneri hvor de hjelper til en dag med salg og diverse og bruker det også som en vervekampanje for å få nye medlemmer. Medlemmene kan handle og får en hyggelig rabatt.

Rygge ved Arild Pettersen

Hageselskapet Rygge har en kjempefint hjemmeside, som vi så flere klipp fra.

De har også en fotokonkurranse der medlemmene sender inn bilder og er med i en månedstrekning, og har planer om å gi ut en kaldender med de beste månedbildene.

De kan følge statstikk på hjemmesiden hvilke sider som er mest besøkt.

Rygge arrangerer turer, solsikkekonkurranse.

Planteloppemarked med egen komité som samarbeider med styret,

Mats Finne fra Staten Hus holdt et interessant fordrag om fremmed arter av karplanter

Et av temaene på lørdagens møte i Østfold Hageselskap var hageplanter som rømmer hagen. Mats Finne fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen var invitert til å snakke om hagerømlinger og andre fremmede uønskede arter som etablerer seg i naturen og tar over for de naturlige planter og vekster der de etablerer seg.

(Karplanter er planter som har kar som transporterer vann oppover i stilk og blader)

Eksempler på disse plantene er:

Rynkerose, lupin, kjempe-og parkslirekne, kjempebjørnekjeks, fagerfredløs, kuletistel, gravmyrt og noen til.

Det er også startet en bekjempelse av rynkerose på Hvaler.

Mer om dette kan leses på Fylkesmannens miljøside, hvor dere kan laste ned foredraget som ble holdt:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=60825

Kjersti ønsket vel hjem sa hun at det er hyggelig at alle har en så positiv innstilling i hagelagene.

Årboken ble delt ut.

Hageselskaspet Østfold

Greta Lund

Sekr.

 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post65

Styremøte nr.1/2010

StyresakerOpprettet av Redaktøren 08 feb., 2010 10:29

KORT REFERAT FRA STYREMØTE NR 1 / 2010.

Det ble gitt en kort oppsummering fra Østfoldsamlingen i Moss 16 januar 2010. Referat fra møtet kommer som egen sak på hjemmesida.

Hjemmesida. Innhentet statistikk viser at det gjennomsnittlig er 7 stk. som besøker hjemmesida vår hver dag. Det er bra.

Vi vil i løpet av våren forsøke å gjøre noen endringer slik at sida blir enda mer interessant og aktuell for våre medlemmer.

Årsmøte. Datoen for årsmøtet blir 20 oktober 2010.

Program for møtene 16 februar og 16 mars synes å være under kontroll.

Tur til Hagemo 5 juni 2010. Vi leier buss sammen med Rygge hagelag. Bussen har plass til 45 passasjerer. Det vil si at det blir plass til ca. 20 – 25 deltagere fra Halden. Vi vil legge inn et hagebesøk på turen.

Studiering. Vi vil forsøke å starte en studiering om druedyrkning til høsten. Jfr. Emnet på møtet 20 april 2010.

Styret vil forsøke å få til et bedre samarbeid med Halden Arbeiderblad. Vi ønsker å bli mer synlig i lokalmiljøet.

Vi hadde ingen kåring av Haldens fineste hage i 2009 p.g.a. liten interesse i 2008. Det vil bli vurdert om vi skal ta dette på nytt.

Utdeling av medlemsskriv. Ca 80 % av medlemmene har e-post. De øvrige får det i postkassa.

Marianne Stokke tar over som kasserer etter Vibeke Aulie.

 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post64

Styremøte 5/2009

StyresakerOpprettet av Redaktøren 25 nov., 2009 20:34

Kort referat fra styremøte nr. 5/2009 – 17.11.09.

 • Program 2010

Tema for januar og februarmøtet er ikke klart. Det øvrige synes OK.

 • Hjemmeside

Vår hjemmeside har fått en del ros.

I inneværende år har bloggen vært stengt. Styret ønsker nå å åpne bloggen som en forsøksordning. Bloggen vil være åpen for alle senest 01.12.09.

 • Møte 8 desember 2009.

Alt til møtet er nå ordnet.

 • Neste medlemsskriv.

Dette må inneholde info om januar og februarmøtene. Det bør informeres om muligheten til å bruke bloggen på vår hjemmeside + minne om grasrotandelen i Norsk Tipping.

 • Status annonser til ”Hva skjer i 2010”

Arbeidet mot annonsører har gått bra.

 • Fylkesårsmøtet 02.09.2009.

Nytt fylkesstyre er valgt.

 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post54

Styremøte 4/2009

StyresakerOpprettet av Redaktøren 25 nov., 2009 20:31

Kort referat fra styremøte nr. 4/2009 – 28.10.09

 • Siste medlemsmøte var godt og lærerikt. Hva med en fellestur til Hagemo Planter våren 2010.

 • Hageselskapet Østfolds ledersamling i Halden.

Et hyggelig møte med 18 deltakere. Det ble bl.a. diskutert fellesmøter og fellesturer. Det er lettere å søke om støtte fra fylket når det er fellesarrangementer.

 • Studiering.

Det er ingen konkrete planer for høsten 2009.

 • Innsending av informasjon til fylket.

Frist for innsending er 16.11.09.

 • Annonser i ”Hva skjer i 2010”.

Frist for annonser er 20.11.09. Styret tar kontakt med aktuelle annonsører.

 • Desembermøtet.

Årets desembermøte blir en kopi av møtet i 2008.

 • Medlemsskriv.

Kjell har ansvaret for utsending av medlemsskriv.

 • Program 2010.

En rekke ideer ble diskutert og arbeidsoppgaver fordelt.

 • Årsmøte i Hageselskapet Østfold.

Møtedato er 02.11.09. Fra Halden kan 2 stk delta.

 • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post53
« ForrigeNeste »