Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Halden hagelags styre - 2016

NyheterOpprettet av Halden Hagelag 26 jan., 2016 21:28
Ved siste årsmøte ble det nye styre valgt, og dagens styre består av en god blanding av erfarne og nye styremedlemmer. Styreverv samt andre verv fordeler seg som følger:


Styret består av

Leder: Gun Strandberg, tlf. 69184852, e-post guns@halden.net

Kasserer: Johan Strand, tlf. 69191393, e-post johan.strand@gmail.com

Sekretær: Trine Elisabeth Samuelsen, tlf. 69175656, e-post e-samuel@online.no

Styremedlem: Elsa Dannevig, tlf. 69185252, e-post elsa.dannevig@gmail.com

Styremedlem: Anne Øwre, tlf. 91825094, e-post: owre.anne@gmail.com

Varamedlem: Tore Berger, tlf. 69193125, e-post tore-edb@online.no

Varamedlem: Christina Frid Bryggfjell, tlf. 69188287, e-post cfbryg@online.no


Valgkomite: Eirin Bjerke, tlf. 69193975, e-post Eirin-Lars@hotmail.com

Valgkomite: Solveig R. Dannevig, tlf. 69176346, e-post dannevig@halden.net

Valgkomite: Kjell Haugset, tlf. 69180433, e-post makje.haugset@gmail.com


I tillegg er May-Liss Harseth redaktør/ansvarlig for hjemmesiden, Facebook-siden og Instagram @haldenhagelag. Tlf. 98699028, e-post mayliss@harseth.com


~ ~ ~  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post215

Er det på tide å involvere seg i bekjempningen av Kanadagullris?

NyheterOpprettet av Halden Hagelag 24 aug., 2014 01:51


Et av Halden hagelags medlemmer, Tore Hoell, har gjort oss oppmerksom på nettopp veksten Kanadagullris som de siste årene har "gjort krav" på stadig større arealer i Halden-området. Og han viser til en artikkel publisert på Naturvernforbundet i Halden sine nettsider.

Artikkelen forteller at Kanadagullris er en av plantene som står oppført på Svartelista (utarbeidet av Artsbanken). Du kan dessuten lese om i hvilken grad Kanadagullris brer seg i Haldenområdet, hvilken risiko den utgjør, hva som blir gjort i dag for å bekjempe den og kanskje det viktigste av alt - hva kan vi, vanlige folk, gjøre for å bidra.

Klikk her for å lese artikkelen hos Naturvernforbundet i Halden!


Hva skal til for at en plante kommer på Svartelista?
Svartelista er utarbeidet av Artsdatabanken, og er en oversikt over fremmede arter i Norge (dyr og planter som ikke er en naturlig del av norsk natur) som utgjør en trussel mot norsk natur. Det vil si, en oversikt over planter vi ikke ønsker å se ute i norsk natur. Lista omfatter 217 arter, og flere av dem er vanlige hageplanter. For å havne på svartelista må den fremmede arten utgjøre en trussel mot den lokale naturen. Felles for mange av artene er at de sprer seg aggressivt, er livskraftige og danner tette bestander som fortrenger andre vekster.

Litt mer om hvordan Kanadagullris formerer seg:
Plantene sprer seg med frø og med krypende jordstengler (rhizomer), og danner derfor ofte tette bestander. En enkelt blomsterstad kan produsere opptil 10 000 frø. Stengel og bladverk skygger ikke ut andre planter i begynnelsen av vekstsesongen, men lenger ut i sesongen er arten dominerende på voksestedet. Frø fra kanadagullris er svært spiredyktige, lette og spres vanligvis med vind eller ved at frø setter seg fast i utstyr eller folk som ferdes i området.


Kanadagullris er altså er i ferd med å spre seg så mye i Haldenområdet at den fortrenger naturlige vekster. Og spørsmålet er om ikke vi må være mange som gjør en liten innsats, hver i sær - en bekjempelsesdugnad?

Undertegnede kommer i hvert fall til å ta et godt tak i høst på den delen av tomta hvor vi foreløpig ikke har tatt kommando. Der ser jeg nemlig at Kanadagullris stortrives. Klippe av blomsterstander og fjerne de slik at den ikke får en sjanse til å spre seg med frø. Deretter skal jeg piske mannen min ut med spaden, slik at elendigheten kan tas med rot også. Og når jeg husker det skal jeg dele med meg av dette når jeg snakker med naboene, med familie og venner, og på sosiale media (facebook f.eks.).


Blir du med på dugnad? Jeg håper det.

May-Liss

Foto: Freidig tjuvlånt utsnitt av foto fra tidligere nevnte artikkel.
PS! Ord i teksten med strek under, er lenker du kan klikke på.  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post200

Fugletelling 2013

NyheterOpprettet av Redaktøren 25 jan., 2013 11:17

Husk årets fugletelling som er

lørdag 26 januar og søndag 27 januar.

Dette er et viktig arbeid hvor alle hageeiere kan delta.

Mer informasjon finner du på : www.fuglevennen.no/

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post179

Til hagelagets medlemmer

NyheterOpprettet av Redaktøren 21 des., 2012 21:40


  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post176

Hagelagets kalender

NyheterOpprettet av Redaktøren 19 des., 2012 17:22

Hagelagets kalender for 2013 selger godt. Etter hva redaktøren vet, er godt over halvparten av kalendrene solgt.

Kalenderen ble trykt i 150 eksemplarer.

Du bør ikke vente for lenge hvis du ønsker deg en eller flere kalendere. Da kan det være slutt.

Kalenderen kan kjøpes hos :

Ninas Interiør

Lie handelsgartneri

Felleskjøpets utsalg på Brødløs

Kjell Haugset

May Liss Harseth

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post175
Neste »